• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, kế hoạch triển khai chuyên ...
Đây là một hoạt động quan trọng triển khai cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn theo tinh thần chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2