TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA AN TỔ CHỨC NGÀY HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VÀ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Được sự nhất trí của Chi bộ, BGH trường, Ngày 05 tháng 10 năm 2019 trường Tiểu học Hòa An tổ chức ngày Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời.

Được sự nhất trí của Chi bộ, BGH trường, Ngày 05 tháng 10 năm 2019 trường Tiểu học Hòa An tổ chức ngày Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời và các hoạt động tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam; Tuyên truyền, giáo dục tuần lễ Học tập suốt đời và kỹ năng sống cho học sinh. Nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của buổi lễ và ngày của sách và đọc sách. Trang bị những kiến thức cơ bản và những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hoạt động " Tuần lễ học tập suốt đời và ngày hội đọc sách"

Content

Content

Text below

Text below

Text below

 

Bài viết liên quan